Chậu xi măng đá mài trụ tròn (25 x 50 cm)

180.000

Cho phép đặt hàng trước