Chậu xi măng đá mài chữ nhật (80 x 40 x 40 cm)

350.000