Chậu xi măng chữ nhật đen (100 x 40 x 40 cm)

400.000