Chậu xi măng đá mài vuông (25 x 25 x 25 cm)

90.000