Chậu xi măng đá mài trụ tròn (40 x 40 x 40 cm)

250.000