Chậu sứ đĩa dính hoa văn

80.000

Mã: SP004 Danh mục: