Cây Viết

Tên gọi khác: Cây Viết, cây Sến xanh, cây Sến cát

Tên khoa học: Mimusops elengi

Họ thực vật: Sapotaceae (họ Sến)

Danh mục: