Cây Xà cừ

Tên gọi khác: Cây Xà cừ, cây Sọ khỉ

Tên khoa học: Khaya senegalensis

Họ thực vật: Meliaceae (họ Xoan)

Danh mục: