Cây Hoàng nam

Tên gọi khác: Cây Hoàng nam, cây Huyền diệp

Tên khoa học: Polyalthia longifolia

Họ thực vật: Annonaceae (họ Na)

Danh mục: