Cây Chà là Trung Đông

Tên gọi khác: Cây Cau nga my, Chà là cảnh

Tên khoa học: Phoenix loureiri

Họ thực vật: Arecaceae (họ Cau)

Danh mục: