Cây Bàng đài loan

Liên hệ

Tên gọi khác: Cây Bàng đài loan

Tên khoa học:Terminalia mantaly

Họ thực vật: Combretaceae (họ Bàng)

Danh mục: