Cây Giáng hương

Tên gọi khác: Cây Giáng Hương, cây Giáng Hương Trái To, cây Đinh hương

Tên khoa học: Pterocarpus macrocarpus Kurz

Họ thực vật: Fabaceae (họ Đậu)