Cây Lộc Vừng

Tên gọi khác: Cây Mưng, cây Chiếc

Tên khoa học: Baringtoria acutangula Gaertn

Họ thực vật: Lecythidaceae (họ Chiếc)