Cây Hoa sữa

Tên gọi khác: Cây Hoa sữa, cây Mò cua

Tên khoa học: Alstonia scholaris

Họ thực vật: Apocynaceae (họ Trúc đào)

Danh mục: