Cây Kèn hồng

Liên hệ

Tên thông thường: Cây Kèn hồng

Tên khoa học: Tabebuia rosea

Họ thực vật: Bignoniaceae (họ Chùm ớt)

Danh mục: