Cây Móng bò

Tên gọi khác: Cây Móng bò tím, cây Hoa ban tím

Tên khoa học: Bauhinia purpurea

Họ thực vật: Fabaceae (Họ Đậu)

Danh mục: