Cây Ngọc lan trắng

Tên gọi khác: Cây Ngọc lan trắng, cây Mộc lan trắng

Tên khoa học: Michelia alba

Họ thực vật: Magnoliaceae (họ Mộc lan) 

Danh mục: