Cây Me tây

Tên gọi khác: Cây Me tây, cây Còng, cây Muồng ngủ,…

Tên khoa học: Samanea saman

Họ thực vật: Fabaceae (họ Đậu)

Danh mục: