Cây Cau đuôi chồn

Tên thông thường: Cây Cau đuôi chồn

Tên khoa học: Normanbya normanbyi

Họ thực vật: Arecaceae (họ Cau)

Danh mục: