Cây Tràm bông đỏ

Tên gọi khác: Cây Tràm liễu, cây Tràm bông đỏ, cây Liễu đỏ

Tên khoa học:Melaleuca citrina, Callistemon citrinus

Họ thực vật: Myrtaceae (họ Sim)

Danh mục: