Cây Dầu Rái

Liên hệ

Tên gọi khác: Dầu Rái, Dầu Con Rái

Tên khoa học: Dipterocarpus alatus

Họ thực vật: Dipterocarpaceae (Dầu)