Cây Dầu Rái

Tên gọi khác: Cây Dầu rái, cây Dầu con rái

Tên khoa học: Dipterocarpus alatus

Họ thực vật: Dipterocarpaceae (họ Dầu)