Cây Osaka hoa vàng

Tên gọi khác: Cây Muồng hoàng yến, cây Bò cạp nước, cây Bò cạp vàng, cây Mai dây, cây Lòng đèn

Tên khoa học: Cassia fistula

Họ thực vật: Fabaceae (họ Đậu)

Danh mục: