Cây Osaka đỏ

Liên hệ

Tên thông thường: Osaka đỏ

Tên khoa học: Erythrina fusca

Họ thực vật: Fabaceae (họ Đậu)

Danh mục: