Cây Sứ đại

Tên gọi khác: Cây Sứ Ấn Độ, cây Đại lá tù

Tên khoa học: Plumeria spp.

Họ thực vật: Apocynaceae (họ Trúc đào)

Danh mục: