Cây Bằng lăng

220.000

Tên gọi khác: Cây Bằng lăng tím, cây Bằng lăng nước

Tên khoa học: Lagerstroemia speciosa

Họ thực vật: Lythraceae (họ Tử vi)

Danh mục: